ביקורת פנימית

בהתאם לחוק הביקורת הפנימית התשנ”ב 1992 נקבע כי חברות ציבוריות, בנקים, חברות ביטוח, וגופים הנתונים לפיקוח של מבקר המדינה או ממומנים באמצעות תקציב המדינה, חייבים במינוי של מבקר פנימי.

ביקורת הפנימית חשובה ובאה להדגיש בפני המנהלים והעובדים את תשומת ליבם לסיכונים בתפקוד והתנהלות הארגון ולצורך שיפור הבקרות הניהוליות כדי לצמצם את הסיכונים ולהבטיח שיעדי הארגון מושגים בצורה יעילה ומוסרית על פי עקרונות של שמירה על החוק, קיום מנהל תקין, יעילות וחסכון, תוך שמירה על כספו ורכושו של הארגון.

  • חשיבותה של ביקורת פנים בתאגיד

התפתחות הכלכלה והשימוש במחשבים המחוברים לאינטרנט הגדילה את חשיבותה של הביקורת הפנימית המתוארת בלא מספר מקרים של חברות בורסאיות שקרסו, אך לא רק, אלא גם חברות פרטיות שנותנות לציבור הרחב שירותים, ומוצרים, חברות בניה ועוד, וזאת כתוצאה מכשלים בחוסר בקרות ניהוליות, עדכונם ומעקב על יישומם.

הבקרות הניהוליות כוללות, בין השאר, ביצוע סקר סיכונים ותכנון הביקורת תוך התחשבות בממצאי סקר הסיכונים, יצירת תרבות ארגונית מתאימה, קביעת מדיניות, חלוקת אחריות וסמכויות, יצירת איזונים ובלמים, הערכת ושיפור האפקטיביות של תהליכי ניהול הסיכונים,  הכנת הוראות ונהלים ועדכונם, בניית תהליכים ממוחשבים לצורך בקרה, ובסופה ריכוז ממצאי הביקורת והמעקב, עריכת דוח ביקורת הכולל דגשים לגבי נקודות תורפה או נקודות בעייתיות בתאגיד והצגתם בפני ועדת הביקורת או לבעל מניות בחברה פרטית.

ביקורת פנימית במגזר הפרטי יכולה להיות כלי נוסף לבעלי המניות והמנהלים בכך שניתן לבצע ביקורת נקודתית בתאגיד לצורך בניית נהלים או במטרה לפתור בעיה קיימת, חשיפת מעילות או למציאת נקודות תורפה בבקרות הניהוליות הקיימות והמהוות סיכונים, ובכך, בתום תהליך הביקורת, ניתן לקבל דוח על ממצאי הביקורת וגיבוש המלצות לחיזוק נקודות התורפה, ולהקטנת הסיכונים ולצימצומם.

  • שירותי ביקורת פנים

כחלק ממערך השירותים הנרחב שלנו, משרדנו נותן שירותי ביקורת פנימית כללית וגם בתחומי שכר, מלאי וחקירתית, כגון: עיריות, עמותות, חברות פרטיות וכד’. שירותי הביקורת הפנימית ניתנים באמצעות עובדים מקצועיים ורואי חשבון בעלי ניסיון רב המשלב יידע תהליכי ומקצועי, ראיה עסקית וניסיון חשבונאי כלכלי. עבודתנו נעשית בהתאם ובכפוף להוראות חוק החברות, חוק ביקורת פנימית, חוק העמותות, הנחיות לשכת המבקרים הפנימיים, וכן ובהתאם לחוקים ולהוראות החקיקה הרלבנטיים החלים ספציפית על התאגיד המבוקר.
צור קשר עם משרדנו ונתאים בעבור הארגון תוכנית ביקורת מקצועית המתאימה לאופי הארגון, תחום פעילותו ובהתאם לדרישות וצרכי הארגון.

כיצד נוכל לעזור?

להתייעצות מיידית התקשרו עכשיו: 072-393-6512, או השאירו פרטים: