השירותים שלנו

הקמת עסק (חברה, עצמאי ופטור)

ברשויות המס: מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי לעצמאים עוסק מורשה/פטור, חברות ועמותות. רישום חברה ברשם החברות. כולל ליווי והדרכה ראשונה.

הנהלת חשבונות ושכר

הנהלת חשבונות לחברות שותפויות עצמאים עוסקים ופטורים. שירותי שכר: עיבוד, דיווח והפקת תלושי שכר, ייעוץ בדיני עבודה.

ייעוץ ותכנון מס

ייעוץ ותכנוני מס עתידיים לחברות ועצמאים. הכנת דוחות אישיים לעצמאים. עריכה והגשת הצהרות הון למנהלי חברות ועצמאים. ייצוג בפני רשויות המס.

פתרונות מימון וגיוס אשראי

משרדנו פועל בדרכים יצירתיות לגיוס כספים מבנקים, קרנות מדינה, קרן לעסקים קטנים ומקורות מימון נוספים, עריכת תוכניות עסקיות לעסקים בהקמה ובצמיחה.

ייעוץ וליווי פיננסי

ייעוץ וליווי בתכנון והפעלה עם פתיחת/רכישת עסק חדש. בנייה ובקרה תקציבית, תמחור, פתרונות מימון וגיוס אשראי. הכנת תכניות עסקיות.

דוחות שנתיים

דוחות כספיים שנתיים הכוללים מאזנים, דוחות רווח והפסד, תזרימי מזומנים ודוחות התאמה למס.

ביקורת פנימית

מתן שירותי ביקורת פנימית ניהול סיכונים וסקרי סיכונים. בחינת יעדים ומשימות לטווח קצר וארוך של הארגון צמצום הסיכונים וקידום אפקטיבי של יעדי הארגון.

החזרי מס לשכיר

להחזר מס זכאי כל מי ששילם מס הכנסה במהלך השנה מעבר לנדרש. הבדיקה חינם וללא תשלום דמי פתיחת תיק.

שרותי חשבות

שירות זה ניתן לחברות בהיקפי פעילות שאינם מצדיקים העסקת חשב במשרה מלאה: יעוץ ותכנון מס, תמחור, מעקב תזרים מזומנים ובקרת תקציב ומימון.